Ajanvaraukset

Varaa hoitoaika

soittamalla toimistoomme:

040 668 9857

Tiedote

Pieksämäen Uuskunto osaksi Coronariaa

Coronaria Fysioterapia Oy on ostanut 1.12.2020 Pieksämäen Uuskunto Ky:n liiketoiminnan. Kaupalla Coronaria vahvistaa kuntoutuspalvelujensa tarjontaa Pieksämäellä. Yrittäjät Marketta Lamberg ja Eira Manninen jatkavat Coronariassa työskentelyä ja tuottavat jatkossa terapiapalveluita yhtä laadukkaasti kuin aiemminkin.
 
Olemme muuttaneet uuteen osoitteeseen: Tallikankaankatu 3, 76100, Pieksämäki
 
Lisätietoa Coronaria kuntoutuspalveluista löydät täältä (täältä sanaan linkki: https://www.coronaria.fi/asiakkaana-kuntoutus-ja-terapiapalveluissa/)
 
 
Pieksämäen Uuskunto Ky

Kuntoa ja elämän iloa!

Ammattitaitoiset fysioterapeuttimme auttavat sinua ylläpitämään ja edistämään työ- ja toimintakykyäsi sekä selviytymään päivittäisistä toiminnoista. Voit tulla fysioterapiaan lääkärin lähetteellä tai ilman. Meillä on käytössä Kelan suorakorvausjärjestelmä.

 

 

 

 

Palvelut

 

Akupunktio

Vuonna 1975 lääkintöhallitus totesi akupunktion fysikaaliseksi hoitomenetelmäksi. Länsimaissa akupunktion vaikutusmekanismia selitetään paljolti kivun lievityksen kautta. Se pohjaa ajatukseen, että akupunktio vaikuttaa hermojärjestelmän välityksellä.

 

Fysioterapeutit hoitavat akupunktiolla esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinongelmia. Akupunktiota käytetään itsenäisenä hoitona, tai se voidaan yhdistää muuhun fysioterapiaan. Asiakas voi tulla akupunktiohoitoon myös ilman lääkärin lähetettä.

 

Ajanvaraukset

Varaa hoitoaika soittamalla toimistoomme:

040 668 9857 / 010 525 8801

 

Palvelemme:

ma-to 8:00 - 18:00

pe 8:00 - 15:30

 

 

 

 

 

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen hoito

Hyvänlaatuinen asentohuimaus johtuu sisäkorvan tasapainoelimen häiriöstä.

 

Oireena on yleensä pään äkillisessä asennon muutoksessa esiintyvä kiertohuimaus. Hyvänlaatuista asentohuimausta hoidetaan erilaisin asentohoidoin fysioterapeutin tutkimuksen jälkeen.

 

Opastamme asiakkaitamme myös kotona tehtäviin harjoituksiin.

 

 

Fysioterapeuttinen neuvonta

Fysioterapeuttinen neuvonta on osa fysioterapiatapahtumaa. Asiakasta aktivoidaan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään ja toimintakyvystään.

 

Laadimme asiakkaillemme yksilöllisiä fysioterapiaohjelmia. Ohjelmia on mahdollista saada suoraan sähköpostiin.

 

Faskia- eli lihaskalvokäsittely

Faskia on sidekudosta, joka ympäröi  kehoa vahvana kolmiulotteisena verkkona. Faskiakäsittelyn tavoitteena on palauttaa faskian toiminta normaaliksi. Pitkäaikaisissa jännitystiloissa faskia jää jännittyneeksi, mikä saattaa aiheuttaa asentovirheittä.

Faskiakäsittelyllä voidaan esimerkiksi helpottaa virheasennon palautumista normaaliksi ja auttaa lihasvoiman vahvistumista.

 

Neurologinen fysioterapia

Neurologisen fysioterapian tarve voi syntyä useasta syystä. Syitä ovat esimerkiksi aivoinfarkti, selkäydinvaurio tai keskushermostoperäinen sairaus (MS-tauti, Parkinson). Fysioterapiassa pyritään asiakkaan päivittäisten toimintojen ja liikkumiskyvyn kehittymiseen.

 

Fysioterapeuttinen tutkiminen

Fysioterapeutti tutkii asiakkaan liikkeen ja liikkumisen ja tekee sen perusteella fysioterapiasuunitelman yhdessä asiakkaan kanssa, ottaen huomioon asiakkaan omat tavoitteet ja odotukset.

 

Tietoja käytetään kliinisessä päättelyssä, fysioterapeuttisen diagnoosin laatimisessa, suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa sekä muutosten seuraamisessa.

 

Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia

Manuaalinen terapia on asiakkaan fyysisen suorituskyvyn, hermo-, lihas- ja niveltoimintojen tutkimista, toimintarajoitteiden poistamista sekä ennaltaehkäisyä. Menetelminä käytetään pehmytkudoksen ja nivelen mobilisointia, manipulointia, stabilointia ja terapeuttista harjoittelua.

Fysioterapian tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä sekä liikkumista.

Kinesioteippaus/Faskiateippaus

Kinesioteippi nostaa mekaanisesti ihoa ja tällä tavalla liike ihon ja lihaskudoksen välillä paranee. Lihaksen tonus normalisoituu, kipu lievittyy ja liikkuvuus lisääntyy. Kinesioteipillä voidaan mm. parantaa myös nivelmekaniikkaa sekä vilkastuttaa lymfakiertoa.

 

Kinesioteippaus ei ole urheiluteippausta, ero on teipin materiaalissa ja teippaustavassa sekä käyttötarkoituksessa. Kinesioteipin värillä ei ole merkitystä. Teippi kestä 1-2 vkoa, ja sen kanssa voi käydä normaalisti suihkussa tai saunassa.

 

Uuskunnon fysioterapeutit ovat kouluttautuneet myös myofaskiaaliseen teippaukseen, joka on uusi hyviä tuloksia saavuttanut teippaus- ja fysioterapiamenetelmä. Lähestymistavaltaan myofaskiaalinen teippaus eroaa kinesioteippauksesta perustumalla lihaskalvollisiin kehon yhteyksiin ja vaikuttamalla kalvojen toiminnallisiin ominaisuuksiin. Teippauksen avulla voidaan vähentää kehon rajoitteita ja kireyksiä, sekä helpottaa kiputiloja välittömästi jo yhden terapiakerran aikana. Myofaskiaalinen teippaus täydentää fysioterapiaa ja esim. Physiotouch© -käsittelyä.

 

LHT/Kuntosali

Kuntosalimme ja LHT- välineistömme sopivat pienryhmäkäyttöön ja yksilöharjoitteluun mainiosti.

 

Ensimmäisen kuntosalikäynnin yhteydessä saa tarvittaessa ohjausta.

 

 

 

Kotikäynnit

Jos asiakkaan on vaikea tulla hoitolaitokseen liikkumisvaikeuksien tai muistisairauden takia, niin fysioterapia kotikäyntinä on myös mahdollista. Teemme kotikäyntejä esimerkiksi koteihin, palvelutaloihin, hoivakoteihin sekä muistisairaiden hoitoyksiköihin.

 

Lääkärin lähetteellä asiakas saa Kela-korvausta fysioterapian kotikäynnistä ja matkaan käytetystä ajasta. Teemme kotikäyntejä ja arviointikäyntejä myös ilman lääkärin lähetettä.

Lymfaterapia - LYKO

Lymfaterapialla hoidetaan eri syistä syntyneitä turvotuksia ja niiden seurauksia esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 

 • primääri lymfaödeema (imusuoniston synnynnäinen kehityshäiriö)
 • sekundääri lymfaödeema (rinta- tai muun syöpäleikkauksen tai sädehoidon jälkeen)
 • posttraumaattiset ja postoperatiiviset turvotukset
 • pitkälle edennyt laskimovajaatoiminta ja laskimoperäinen säärihaava
 • lipödeeman eri muodot
 • sairaudet, joihin liittyy tulehdusreaktion aiheuttama turvotus (nivelreuma, CRPS)
 • neuraalikudoksen ärsytystilat (vain ML)
 • kivun kroonistumisen ehkäisy
 • fibromyalgia

 

 

 

LymphaTouch©

LymphaTouch on fysioterapiaa tehostava ja monipuolistava mentelmä. Hoitomenetelmä mm. aktivoi imusuonistoja vähentäen turvotusta, rentouttaa lihaksia ja lihaskalvoja, ja vähentää kipuja. Hoito aktivoi aineenvaihduntaa nopeuttaen haitallisten, esim. tulehdusta aiheuttavien aineiden poistumista elimistöstä luonnollisesti.

 

LymphaTouch© - hoitomenetelmän hoitoaiheita:

 

 • Traumojen ja leikkausten jälkeiset turvotukset
 • Pitkälle edennyt laskimoiden vajaatoiminta ja laskimoperäinen säärihaava
 • Lymfaödeeman ja lipödeeman eri muodot
 • Tulehdukselliset reumasairaudet, etenkin tulehdusvaiheen aikana
 • Hermokudoksen ärsytystilat
 • Faskiakäsittelyt
 • Ihotaudit, kuten krooniset ihottumat
 • Syövän jälkitilojen hoidot, turvotus, sädetysalueet
 • Kudoksia uudistavat hoidot, esim. leikkausarpien pehmittäminen
 • Tapaturmien jälkeiset verenpurkaukset, nyrjähdykset, lihasrepeämät, luunmurtumat, palovammat, mustelmat
 • Lihashuolto ja palautuminen fyysisesti rankoista suorituksista

Työfysioterapia

Tarjoamme yrityksille henkilöstön työ- ja toimintakykyä edistävänä toimintana fysioterapia- ja liikuntapalveluja.

 

Työfysioterapian tavoitteena on hyvinvoiva ja työkykyinen työntekijä, viihtyisä ja turvallinen työympäristö sekä toimiva ja tuottava työyhteisö.

 

 

Veteraanihoidot

Veteraaniasiakkaat tulevat fysioterapian avokuntoutukseen eri tahojen maksusitoumuksilla.

 

Kuntoutus voidaan antaa maksusitoumuksen mukaisesti joko toimipisteessämme, laitoskäynteinä tai kotikäynteinä.

 

 

Hieronta

Hieronta on eri tekniikoilla tapahtuvaa mobilisoivaa pehmytkudoskäsittelyä, jossa pääasiallisesti pyritään vilkastuttamaan kudosten aineenvaihduntaa ja laukaisemaan lihasten jännitystiloja ja helpottamaan niistä aiheutuneita kipuja.

 

Fysioterapeuttimme suorittavat hierontamme yhdistelemällä klassista hierontaa sekä fysioterapiaan liittyviä tekniikoita.

 

 

Kompressiotuotteiden mittaus ja tilaus

Erilaisten kompressiotuotteiden mittaus ja tilaus

(sukat, hihat).

 

Geriatrinen fysioterapia

 

Geriatrisessa eli ikääntyneen  fysioterapiassa panostetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevään, toimintakykyä ylläpitävään ja parantavaan toimintaan.  Toimintakyvyllä tarkoitetaan selviytymistä päivittäisestä elämästä. Fysioterapia  hidastaa toimintakyvyn heikkenemistä ja auttaa elämään itsenäisesti pidempään. Fyysisellä toimintakyvyllä on tärkeä merkitys hyvinvoinnille. Geriatrinen fysioterapia on vaikuttavaa ja pohjautuu näyttöön perustuvaan, tutkittuun tietoon.

 

Kotikuntoutus

 

Asiakkaan kotona tapahtuva kuntoutus on turvallista ja tehokasta. Erityisesti muistisairaat hyötyvät tutussa ympäristössä tapahtuvasta kuntoutuksesta, jolloin harjoitteiden siirtäminen arjen toimintoihin on helpompaa.

 

Palvelut hoitokotiin, palvelutaloon tai vuodeosastolle

 

Geriatriseen fysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin voi tilata hoitokotiin, palvelutaloon tai vuodeosastolle. Myös sotaveteraanit, sotainvalidit ja heidän puolisonsa sekä lotat voivat saada kauttamme yksilölliset kuntoutuspalvelut hoitokotiin. Tähdennämme, että fysioterapia on perusteltua myös silloin, jos liikuntakyky on menetetty ja asiakas on vuodepotilas.

 

Geriatriseen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeuttimme palvelee sinua ja läheistäsi ammattitaitoisesti joko toimipisteessämme Lampolahdenkadulla tai omassa elinympäristössäsi kotona. Fysioterapian voit aloittaa lääkärin lähetteellä tai myös ilman sitä. Fysioterapia aloitetaan yksilöllisellä arvioinnilla, mikä tehdään ensikäynnillä. Arviointi sisältää asiakkaan ja mahdollisesti omaisen tai hoitohenkilökunnan haastattelua sekä toimintakyvyn testausta. Tämän jälkeen sovitaan tarkoituksenmukaiset tavoitteet, joita kohden yhdessä edetään.

 

Fysioterapia sisältää liikkumis- ja toimintakyvyn harjoittelua sekä tarpeen mukaan muistikuntoutusta.

 

Päivitämme osaamistamme!

 

Pieksämäen Uuskunto Ky

Yritys

Yrityksemme on Suomen Kuntoutusyritttäjät ry:n jäsen ja Aluehallintoviraston valvoma kuntoutusyritys.

 

Tarjoamme monipuolista ja laatuun perustuvaa fysioterapiaa Pieksämäen seudun asukkaille joustavasti ja tehokkaasti. Tarjoamme yksilöllistä tai ryhmämuotoista fysioterapiaa ja kuntoutusta LHT-salilla, kotikäynteinä tai työpaikalla.

 

1.5.2020 lähtien meillä on sopimus Kelan kanssa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöfysioterapiasta.

 

Tarjoamme fysio- ja lymfaterapiaa myös palvelusetelijärjestelmän kautta.

 

Tavoitteenamme on eri-ikäisten asiakkaiden toimintakyvyn edistäminen ja elämänlaadun kohentuminen. Tärkeintä yrityksemme toiminnassa on tyytyväinen asiakas.

Pieksämäen Uuskunto Ky

Yhteistiedot

Ajanvaraus:

040 668 9857 tai 010 525 8801

 

Pieksämäen Uuskunto Ky

Tallikankaankatu 3

76100 Pieksämäki

Marketta Lamberg

 

Fysioterapeutti

Lymfaterapeutti

 

- Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

- Neurologinen fysioterapia

- Akupunktio

 

040 550 52 59

marketta.lamberg@uuskunto.fi

 

Eira Manninen

 

Fysioterapeutti

 

- Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

- Neurologinen fysioterapia

 

- Geriatrisen kuntoutuksen erityisosaaja

 

040 822 90 42

eira.manninen@uuskunto.fi

 

 

Satu Vasko

 

Fysioterapeutti AMK

 

- Koulutettu hieroja

 

 

 

Ajanvaraus:

040 668 9857 tai  010 525 8801

 

Pieksämäen Uuskunto Ky

Tallikankaankatu 3

76100 Pieksämäki

 

Ajanvaraukset

Varaa hoitoaika

soittamalla toimistoomme:

040 668 9857